Stocks-AT1.DE-Aroundtown SA

AT1.DE Aroundtown SA

1.6800 0.1010 (6.40%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Aroundtown SA met 9.31% en bedroegen 1.20B. Het netto-inkomen increased met 46,906.79% naar 457.00B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 0.53 naar N/A.
AT1.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
56.18%
Nettowinstmarge
85.35%
Winstmarge
52.56%
Rendement op investering
3.61%