Stocks-AYI-Acuity Brands Inc.

AYI Acuity Brands Inc.

160.36 1.36 (0.86%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2022: increased de inkomsten van Acuity Brands Inc. met 15.75% en bedroegen 4.01B. Het netto-inkomen increased met 25.37% naar 384.00M. De totale activa decreased met 6.49% naar 1.91B en WPA increased van 8.38 naar 11.08.
AYIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.07%
Nettowinstmarge
8.72%
Winstmarge
13.04%
Rendement op investering
12.91%