Stocks-AYTU-Aytu BioScience Inc

AYTU Aytu BioScience Inc

2.04 -0.08 (-3.53%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Aytu BioScience Inc met 4.98% en bedroegen 26.28M. Het netto-inkomen decreased met 132.32% naar -6.69M. De totale activa decreased met 15.01% naar 45.82M en WPA decreased van -0.06 naar -43.04.
AYTUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
55.45%
Nettowinstmarge
-180.21%
Winstmarge
-23.12%
Rendement op investering
-132.34%