Stocks-AZN-AstraZeneca PLC ADR

AZN AstraZeneca PLC ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AstraZeneca PLC ADR met 15.17% en bedroegen 44.35B. Het netto-inkomen increased met 2,763.48% naar 3.29B. De totale activa decreased met 5.67% naar 37.06B en WPA increased van 0.04 naar 1.06.
AZNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
71.08%
Nettowinstmarge
6.19%
Winstmarge
16.34%
Rendement op investering
4.91%