Stocks-BARC.L-Barclays

BARC.L Barclays

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Barclays met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 21.08% naar 5.07B. De totale activa decreased met 3.41% naar 55.98B en WPA decreased van 0.37 naar 0.30.
BARC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
12.54%
Winstmarge
30.72%
Rendement op investering
2.44%