Stocks-BAS.DE-BASF SE

BAS.DE BASF SE

45.375 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BASF SE met 11.11% en bedroegen 87.33B. Het netto-inkomen decreased met 106.54% naar -391.00M. De totale activa decreased met 2.76% naar 40.92B en WPA decreased van N/A naar -0.70.
BAS.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.97%
Nettowinstmarge
2.03%
Winstmarge
6.50%
Rendement op investering
2.58%