Stocks-BE-Bloom Energy Corp

BE Bloom Energy Corp

11.31 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bloom Energy Corp met 23.34% en bedroegen 1.20B. Het netto-inkomen decreased met 62.95% naar -315.09M. De totale activa increased met 17.64% naar 378.82M en WPA decreased van -0.95 naar -1.62.
BEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.28%
Nettowinstmarge
-25.16%
Winstmarge
-18.24%
Rendement op investering
-29.42%