Stocks-BEN-Franklin Resources Inc.

BEN Franklin Resources Inc.

26.22 0.31 (1.20%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2022: decreased de inkomsten van Franklin Resources Inc. met 1.78% en bedroegen 8.28B. Het netto-inkomen decreased met 36.35% naar 1.33B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 3.57 naar 2.53.
BENInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
73.56%
Nettowinstmarge
16.52%
Winstmarge
17.71%
Rendement op investering
7.66%