Stocks-BIRD-Allbirds Inc

BIRD Allbirds Inc

0.9609 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Allbirds Inc met 7.31% en bedroegen 297.77M. Het netto-inkomen decreased met 123.39% naar -101.35M. De totale activa decreased met NaN naar 316.77M en WPA decreased van N/A naar -0.68.
BIRDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.03%
Nettowinstmarge
-17.42%
Winstmarge
-42.06%
Rendement op investering
-16.52%