Stocks-BKNG-Booking Holdings Inc

BKNG Booking Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Booking Holdings Inc met 55.96% en bedroegen 17.09B. Het netto-inkomen increased met 162.49% naar 3.06B. De totale activa decreased met 54.97% naar 2.78B en WPA increased van 28.17 naar 76.35.
BKNGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
96.83%
Nettowinstmarge
15.42%
Winstmarge
30.71%
Rendement op investering
15.62%