Stocks-BKT.MC-Bankinter

BKT.MC Bankinter

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Bankinter met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 57.98% naar 560.20M. De totale activa decreased met NaN naar 4.90B en WPA decreased van N/A naar 0.61.
BKT.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
16.91%
Winstmarge
28.12%
Rendement op investering
1.58%