Stocks-BME.L-B&M European Value Retail SA

BME.L B&M European Value Retail SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van B&M European Value Retail SA met 6.63% en bedroegen 4.98B. Het netto-inkomen decreased met 17.54% naar 348.00M. De totale activa decreased met 3.49% naar 720.00M en WPA decreased van 0.42 naar 0.35.
BME.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
33.75%
Nettowinstmarge
7.20%
Winstmarge
10.78%
Rendement op investering
11.84%