Stocks-BMW.DE-Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft met 28.20% en bedroegen 142.61B. Het netto-inkomen increased met 49.10% naar 18.58B. De totale activa increased met 21.50% naar 91.29B en WPA increased van 18.77 naar 27.30.
BMW.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.84%
Nettowinstmarge
8.05%
Winstmarge
11.64%
Rendement op investering
7.26%