Stocks-BOL.ST-Boliden AB

BOL.ST Boliden AB

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Boliden AB met 25.94% en bedroegen 86.44B. Het netto-inkomen increased met 42.58% naar 12.41B. De totale activa increased met 14.62% naar 58.32B en WPA increased van 31.81 naar 45.37.
BOL.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.06%
Nettowinstmarge
12.67%
Winstmarge
11.46%
Rendement op investering
14.82%