Stocks-BOY.L-Bodycote PLC

BOY.L Bodycote PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bodycote PLC met 20.75% en bedroegen 743.60M. Het netto-inkomen increased met 23.83% naar 74.30M. De totale activa increased met 14.09% naar 782.00M en WPA increased van 0.31 naar 0.39.
BOY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.68%
Nettowinstmarge
8.17%
Winstmarge
14.68%
Rendement op investering
7.28%