Stocks-BPE.MI-BPER Banca

BPE.MI BPER Banca

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van BPER Banca met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 163.83% naar 1.47B. De totale activa increased met 27.72% naar 8.57B en WPA decreased van N/A naar N/A.
BPE.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
16.04%
Winstmarge
21.67%
Rendement op investering
2.10%