Stocks-BR-Broadridge Financial Solutions

BR Broadridge Financial Solutions

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Broadridge Financial Solutions met 6.16% en bedroegen 6.06B. Het netto-inkomen increased met 16.97% naar 630.60M. De totale activa increased met 16.76% naar 2.24B en WPA increased van 4.55 naar 5.30.
BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.93%
Nettowinstmarge
10.24%
Winstmarge
16.49%
Rendement op investering
13.12%