Stocks-BRFS-BRF SA-ADR

BRFS BRF SA-ADR

2.96 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van BRF SA-ADR met 16.29% en bedroegen 10.42B. Het netto-inkomen decreased met 716.41% naar -598.72M. De totale activa decreased met NaN naar 2.24B en WPA decreased van N/A naar -0.58.
BRFSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.93%
Nettowinstmarge
0.65%
Winstmarge
<0.01%
Rendement op investering
0.37%