Stocks-CA.PA-Carrefour SA

CA.PA Carrefour SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Carrefour SA met 11.85% en bedroegen 83.09B. Het netto-inkomen increased met 24.23% naar 1.56B. De totale activa increased met 11.45% naar 13.18B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering