Stocks-CGC-Canopy Growth Corp

CGC Canopy Growth Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Canopy Growth Corp met 26.62% en bedroegen 304.50M. Het netto-inkomen decreased met 878.59% naar -2.50B. De totale activa decreased met 80.68% naar 561.59M en WPA decreased van -0.62 naar -5.34.
CGCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-5.67%
Nettowinstmarge
-370.05%
Winstmarge
-98.55%
Rendement op investering
-56.99%