Stocks-CIG-Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR

CIG Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR

2.27 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR met 7.02% en bedroegen 6.67B. Het netto-inkomen increased met 13.99% naar 792.79M. De totale activa increased met 18.08% naar 4.13B en WPA decreased van 0.41 naar 0.36.
CIGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.54%
Nettowinstmarge
11.51%
Winstmarge
18.71%
Rendement op investering
11.81%