Stocks-CLDX-Celldex Therapeutics Inc

CLDX Celldex Therapeutics Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Celldex Therapeutics Inc met 49.32% en bedroegen 2.36M. Het netto-inkomen decreased met 59.30% naar -112.33M. De totale activa decreased met 22.24% naar 326.20M en WPA decreased van -1.64 naar -2.40.
CLDXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.06%
Nettowinstmarge
-2,127.87%
Winstmarge
-3,088.20%
Rendement op investering
-33.08%