Stocks-CMCSA-Comcast Corp

CMCSA Comcast Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Comcast Corp met 0.12% en bedroegen 121.57B. Het netto-inkomen increased met 206.74% naar 15.11B. De totale activa increased met 1.74% naar 83.47B en WPA increased van 1.21 naar 3.71.
CMCSAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.97%
Nettowinstmarge
10.28%
Winstmarge
19.18%
Rendement op investering
6.12%