Stocks-CMPS-COMPASS Pathways plc

CMPS COMPASS Pathways plc

8.39 0.19 (2.28%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van COMPASS Pathways plc met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen increased met 21.60% naar -24.43M. De totale activa decreased met 10.83% naar 161.64M en WPA increased van -0.73 naar -0.57.
CMPSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
N/A
Winstmarge
N/A
Rendement op investering
-84.09%