Stocks-CNK-Cinemark Holdings Inc

CNK Cinemark Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cinemark Holdings Inc met 62.51% en bedroegen 2.45B. Het netto-inkomen increased met 36.51% naar -264.20M. De totale activa decreased met 64.27% naar 119.50M en WPA increased van -3.55 naar -2.26.
CNKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.94%
Nettowinstmarge
-30.49%
Winstmarge
11.72%
Rendement op investering
-6.87%