Stocks-CNM-Core & Main Inc

CNM Core & Main Inc

29.44 0.07 (0.24%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Core & Main Inc met 32.91% en bedroegen 6.65B. Het netto-inkomen increased met 158.22% naar 581.00M. De totale activa increased met 31.62% naar 2.41B en WPA increased van 0.55 naar 2.13.
CNMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.20%
Nettowinstmarge
2.44%
Winstmarge
11.63%
Rendement op investering
4.87%