Stocks-CNX-CNX Resources Corp

CNX CNX Resources Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van CNX Resources Corp met 61.62% en bedroegen 1.51B. Het netto-inkomen increased met 1,327.89% naar 1.74B. De totale activa increased met 48.62% naar 4.38B en WPA increased van -0.75 naar 9.12.
CNXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.42%
Nettowinstmarge
8.30%
Winstmarge
20.81%
Rendement op investering
1.63%