Stocks-COOP-Mr Cooper Group Inc

COOP Mr Cooper Group Inc

53.98 0.01 (0.02%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Mr Cooper Group Inc met 25.74% en bedroegen 2.46B. Het netto-inkomen decreased met 36.69% naar 923.00M. De totale activa increased met 20.49% naar 4.06B en WPA decreased van 16.53 naar 12.50.
COOPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
33.47%
Winstmarge
31.15%
Rendement op investering
8.67%