Stocks-CPB-Campbell Soup Co

CPB Campbell Soup Co

44.36 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Campbell Soup Co met 9.29% en bedroegen 9.36B. Het netto-inkomen increased met 13.34% naar 858.00M. De totale activa increased met 9.90% naar 3.66B en WPA increased van 2.51 naar 2.85.
CPBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.81%
Nettowinstmarge
8.51%
Winstmarge
14.18%
Rendement op investering
9.17%