Stocks-CRI-Carter's

CRI Carter's

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Carter's met 7.85% en bedroegen 3.21B. Het netto-inkomen decreased met 26.61% naar 246.32M. De totale activa decreased met 16.18% naar 796.41M en WPA decreased van 7.81 naar 6.34.
CRIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.45%
Nettowinstmarge
7.08%
Winstmarge
9.46%
Rendement op investering
11.03%