Stocks-CRK-Comstock Resources Inc

CRK Comstock Resources Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Comstock Resources Inc met 97.78% en bedroegen 4.49B. Het netto-inkomen increased met 571.98% naar 1.14B. De totale activa increased met 91.81% naar 2.28B en WPA increased van -1.12 naar 4.11.
CRKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.63%
Nettowinstmarge
6.18%
Winstmarge
33.51%
Rendement op investering
5.02%