Stocks-CRL-Charles River Laboratories International Inc

CRL Charles River Laboratories International Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Charles River Laboratories International Inc met 12.31% en bedroegen 3.98B. Het netto-inkomen increased met 23.51% naar 492.61M. De totale activa increased met 16.65% naar 3.02B en WPA increased van 7.60 naar 9.48.
CRLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.17%
Nettowinstmarge
11.34%
Winstmarge
15.40%
Rendement op investering
7.71%