Stocks-CUBE-CubeSmart

CUBE CubeSmart

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CubeSmart met 22.74% en bedroegen 1.01B. Het netto-inkomen increased met 26.71% naar 292.47M. De totale activa decreased met 3.35% naar 2.90B en WPA increased van 1.09 naar 1.29.
CUBEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.82%
Nettowinstmarge
26.56%
Winstmarge
42.47%
Rendement op investering
4.22%