Stocks-CUZ-Cousins Properties Inc

CUZ Cousins Properties Inc

18.53 -1.05 (-5.35%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Cousins Properties Inc met 0.32% en bedroegen 194.54M. Het netto-inkomen decreased met 70.09% naar 24.35M. De totale activa decreased met 0.40% naar 4.65B en WPA decreased van 0.53 naar 0.16.
CUZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.06%
Nettowinstmarge
19.36%
Winstmarge
23.07%
Rendement op investering
2.02%