Stocks-CVAC-CureVac NV

CVAC CureVac NV

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van CureVac NV met 41.82% en bedroegen 70.84M. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
CVACInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-288.52%
Nettowinstmarge
-401.70%
Winstmarge
-722.38%
Rendement op investering
-102.17%