Stocks-CVS-CVS Health Corp

CVS CVS Health Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CVS Health Corp met 10.50% en bedroegen 322.79B. Het netto-inkomen decreased met 47.27% naar 4.17B. De totale activa decreased met 5.39% naar 71.32B en WPA decreased van 5.95 naar 3.14.
CVSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.72%
Nettowinstmarge
2.31%
Winstmarge
4.49%
Rendement op investering
4.45%