Stocks-DDOG-Datadog Inc

DDOG Datadog Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Datadog Inc met 62.82% en bedroegen 1.68B. Het netto-inkomen decreased met 141.79% naar -50.16M. De totale activa increased met 35.47% naar 1.41B en WPA decreased van -0.07 naar -0.16.
DDOGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
79.95%
Nettowinstmarge
-3.42%
Winstmarge
-4.77%
Rendement op investering
-1.74%