Stocks-DEI-Douglas Emmett Inc

DEI Douglas Emmett Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Douglas Emmett Inc met 8.19% en bedroegen 993.65M. Het netto-inkomen increased met 71.99% naar 96.54M. De totale activa increased met 7.26% naar 4.28B en WPA increased van 0.37 naar 0.55.
DEIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.51%
Nettowinstmarge
15.24%
Winstmarge
17.99%
Rendement op investering
1.92%