Stocks-DENN-Denny's Corp.

DENN Denny's Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Denny's Corp. met 14.63% en bedroegen 456.43M. Het netto-inkomen decreased met 4.30% naar 74.71M. De totale activa increased met 43.13% naar -37.12M en WPA increased van 1.19 naar 1.23.
DENNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.98%
Nettowinstmarge
13.97%
Winstmarge
13.90%
Rendement op investering
23.64%