Stocks-DGLY-Digital Ally Inc

DGLY Digital Ally Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Digital Ally Inc met 72.83% en bedroegen 37.01M. Het netto-inkomen decreased met 173.92% naar -18.87M. De totale activa decreased met 34.95% naar 36.34M en WPA decreased van 0.51 naar -8.50.
DGLYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.30%
Nettowinstmarge
-13.48%
Winstmarge
-83.23%
Rendement op investering
-1,107.81%