Stocks-DGX-Quest Diagnostics Inc

DGX Quest Diagnostics Inc

140.06 4.67 (3.45%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt gesloten
Beleg
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van Quest Diagnostics Inc met 6.15% en bedroegen 2.33B. Het netto-inkomen decreased met 57.66% naar 116.00M. De totale activa decreased met 5.39% naar 6.01B en WPA decreased van 2.17 naar 0.87.
DGXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.91%
Nettowinstmarge
12.72%
Winstmarge
16.41%
Rendement op investering
11.34%