Stocks-DIS-Walt Disney

DIS Walt Disney

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Walt Disney met 7.47% en bedroegen 88.90B. Het netto-inkomen decreased met 4.59% naar 3.39B. De totale activa increased met 4.28% naar 113.01B en WPA decreased van 1.72 naar 1.29.
DISInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.22%
Nettowinstmarge
4.04%
Winstmarge
9.89%
Rendement op investering
2.29%