Stocks-DNB.OL-DNB Bank ASA

DNB.OL DNB Bank ASA

210.10 3.10 (1.50%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van DNB Bank ASA met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 31.05% naar 31.82B. De totale activa increased met 7.08% naar 243.01B en WPA increased van 15.74 naar 20.65.
DNB.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
30.59%
Winstmarge
30.90%
Rendement op investering
2.95%