Stocks-DNLM.L-Dunelm Group PLC

DNLM.L Dunelm Group PLC

1105.34 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Dunelm Group PLC met 3.63% en bedroegen 1.64B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
DNLM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.26%
Nettowinstmarge
9.45%
Winstmarge
12.15%
Rendement op investering
32.10%