Stocks-DPZ-Domino's Pizza Inc

DPZ Domino's Pizza Inc

403.10 10.56 (2.69%)
Markt openVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Domino's Pizza Inc met 4.13% en bedroegen 4.54B. Het netto-inkomen decreased met 11.40% naar 452.26M. De totale activa increased met 0.49% naar -4.19B en WPA decreased van 13.54 naar 12.53.
DPZInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.05%
Nettowinstmarge
11.05%
Winstmarge
17.72%
Rendement op investering
54.49%