Stocks-DUE.DE-Duerr AG

DUE.DE Duerr AG

20.64 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Duerr AG met 21.98% en bedroegen 4.31B. Het netto-inkomen increased met 58.19% naar 134.30M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 1.16 naar 1.81.
DUE.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.45%
Nettowinstmarge
2.02%
Winstmarge
5.27%
Rendement op investering
4.15%