Stocks-DVA-DaVita HealthCare Partners Inc

DVA DaVita HealthCare Partners Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van DaVita HealthCare Partners Inc met 0.08% en bedroegen 11.61B. Het netto-inkomen decreased met 36.61% naar 768.19M. De totale activa decreased met 6.17% naar 2.22B en WPA decreased van 8.90 naar 5.85.
DVAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.32%
Nettowinstmarge
6.53%
Winstmarge
12.13%
Rendement op investering
6.16%