Stocks-ECL-Ecolab Inc

ECL Ecolab Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ecolab Inc met 11.42% en bedroegen 14.19B. Het netto-inkomen decreased met 3.07% naar 1.11B. De totale activa decreased met NaN naar 7.26B en WPA decreased van N/A naar 3.81.
ECLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.46%
Nettowinstmarge
9.03%
Winstmarge
13.87%
Rendement op investering
7.74%