Stocks-EGAN-eGain Corp

EGAN eGain Corp

7.76 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van eGain Corp met 6.59% en bedroegen 98.01M. Het netto-inkomen increased met 186.40% naar 2.11M. De totale activa increased met 8.50% naar 61.79M en WPA increased van -0.08 naar 0.06.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering