Stocks-EHTH-eHealth Inc

EHTH eHealth Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van eHealth Inc met 24.68% en bedroegen 405.36M. Het netto-inkomen increased met 15.00% naar -88.72M. De totale activa decreased met 6.91% naar 914.24M en WPA increased van -4.59 naar -4.36.
EHTHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
94.50%
Nettowinstmarge
-5.07%
Winstmarge
-12.15%
Rendement op investering
-0.48%